Náchodské mezioborové dny – 14. ročník

Zdravotníci napříč odbornostmi si v minulém týdnu sdělovali své poznatky z praxe a prezentovali novinky v různých oblastech medicíny na odborné konferenci v Náchodě.

Více jak 250 zdravotníků se tento týden vzdělávaly na odborné konferenci pod názvem Náchodské mezioborové dny, která se uskutečnila již po čtrnácté v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. Konference byla stejně jako v minulých letech akreditována jak pro sestřičky, tak pro lékaře a farmaceuty. Odborný program byl rozdělen do odborných bloků, které se věnovaly různým tématům z jednotlivých oborů medicíny. Zdravotníci si měli možnost vyslechnout téměř 40 odborných prezentací. Přednášky se zabývaly aktuálními tématy z oboru vnitřního lékařství, diabetologie, kardiologie, chirurgie, dětského lékařství, pneumologie a dalších oborů.

Oficiální zahájení konference proběhlo ve středu ráno. O slavnostní atmosféru se se svým vystoupením postaral žák ZUŠ Náchod, jehož hru na housle si vyslechli i hosté konference, kterými byli náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Aleš Cabicar, předsedkyně představenstva Oblastní nemocnice Náchod Ing. Ivana Urešová, dále místostarosta Města Náchoda Ing. Jan Čtvrtečka, za pořádající společnosti EDUMED s.r.o. MUDr. Jiří Veselý a další. Hosté pozdravili účastníky konference, poděkovali jim za jejich nelehkou práci v péči o pacienty, ale také za předávání svých poznatků mezi své kolegy napříč obory.

První odborný přednáškový blok diabetologie otevřela na hlavním sále svým odborným sdělením MUDr. Alica Veselá, celý odborný program pak uzavírala ve čtvrtek odpoledne profesorka MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK s velmi zajímavou přednáškou o lidském mikrobiomu. V rámci workshopu na malém přednáškovém sále probíhala výuka resuscitace s praktickým nácvikem dovedností na resuscitačním modelu s názorným předvedením automatického externího defibrilátoru a workshop hojení ran vedený MUDr. Jozefem Rybárem a Helenou Chudomskou z týmu hojení ran Oblastní nemocnice Náchod.

Ve čtvrtek byla pro veřejnost připravena akce „Den prevence diabetu“, která je již nedílnou součástí odborné konference. Letošní preventivní akce využilo více jak 150 lidí, kteří si nechali zdarma od sestřiček Diabetologické ambulance společnosti EDUMED změřit krevní tlak, hladinu krevního cukru a tělesný tuk. Odbornou konferenci, která stále patří mezi největší vzdělávací akce pro zdravotníky v Královéhradeckém kraji, pořádala společnost EDUMED s.r.o. Generálním partnerem odborné konference byla společnost Boehringer Ingelheim spol. s r.o. a hlavními partnery Oblastní nemocnice Náchod a.s. a Město Náchod.

Poděkování patří především všem zdravotníkům, kteří se akce účastnili se svým odborným sdělením nebo jako posluchači, partnerům a vystavovatelům za podporu, bez které by tato konference nemohla být uskutečněna, a v neposlední řadě všem těm, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této již tradiční vzdělávací akce.

 

Odbornou konferenci Náchodské mezioborové dny pořádá společnost EDUMED s.r.o. již od roku 2010 jako multioborovou vícedenní konferenci, na které společně prezentují lékaři, lékárníci a nelékařští zdravotničtí pracovníci. V rámci těchto dnů prezentují svou práci i některá oddělení nemocnice, kde v rámci  jednoho odborného bloku přednášejí svá sdělení lékaři i sestry a prezentují zde své poznatky z praxe i novinky v jejich oboru lékařům i nelékařům z jiných oddělení nemocnice i ambulantní sféry. Mezioborové dny vznikly právě s myšlenkou vzájemné spolupráce mezi jednotlivými obory ve zdravotnictví a jejich pracovníky.