Jícnová echokardiografie

Cílem tohoto zdravotního výkonu je podrobnější ultrazvukové vyšetření srdce a velkých cév, kterého nelze dosáhnou z povrchu hrudníku a které nám umožní získat velmi kvalitní a cenné informace jenž jsou důležité pro další rozhodování o vaší léčbě. K tomuto výkonu není plnohodnotná alternativa. 

Vyšetření se provádí speciální ultrazvukovou sondou umístěnou na ohebném endoskop (tenká hadice), který se zavádí do jícnu. Dýchací cesty přitom zůstávají zcela volné. Vyšetření není bolestivé, protože jícen je velmi pružný.

Dávivý reflex se u každého objevuje v různé míře. Snažíme se ho potlačit místním znecitlivěním kořene jazyka a hltanu pomocí gelu, kterým je potřeba sonda a dále pak sprejem. U některých pacientů podáváme nitrožilně léky proti zvracení a ke zklidnění (proto Vám zdravotní sestra zavede do povrchové žíly na horní končetině umělohmotnou kanylu). Během celého vyšetření o Vás bude pečovat vyškolená zdravotní sestra.  

Jícnovou echokardiografii provádíme od 1. 5. 2020 v Kardiologické ambulanci v Jaroměři pro pojišťovny VZP (111), ČPZP (205), OZP (207) a ZPMV (211).

Výkon je nutné předem objednat přímo u sestřiček v Jaroměři (722 190 777 nebo 491 427 920).