14/5/2020 – Provoz v našich ambulancích

 

14/5/2020 – Provoz v našich ambulancích

Od 17. 5. se v našich ambulancích v Broumově, Náchodě a Jaroměři vracíme k běžnému provozu za dodržování vládou nařízených mimořádných opatření.

Omezený provoz z personálních důvodů bude nadále v Interní ambulanci Nové Město a Červený Kostelec, kde bude do odvolání probíhat distanční péče.

13/5/2020 – Jícnová echokardiografie – nové vyšetření v Kardiologické ambulanci v Jaroměři

 

Jícnová echokardiografie

Cílem tohoto zdravotního výkonu je podrobnější ultrazvukové vyšetření srdce a velkých cév, kterého nelze dosáhnou z povrchu hrudníku a které nám umožní získat velmi kvalitní a cenné informace jenž jsou důležité pro další rozhodování o vaší léčbě. K tomuto výkonu není plnohodnotná alternativa. 

Vyšetření se provádí speciální ultrazvukovou sondou umístěnou na ohebném endoskop (tenká hadice), který se zavádí do jícnu. Dýchací cesty přitom zůstávají zcela volné. Vyšetření není bolestivé, protože jícen je velmi pružný.

Dávivý reflex se u každého objevuje v různé míře. Snažíme se ho potlačit místním znecitlivěním kořene jazyka a hltanu pomocí gelu, kterým je potřeba sonda a dále pak sprejem. U některých pacientů podáváme nitrožilně léky proti zvracení a ke zklidnění (proto Vám zdravotní sestra zavede do povrchové žíly na horní končetině umělohmotnou kanylu). Během celého vyšetření o Vás bude pečovat vyškolená zdravotní sestra.  

Jícnovou echokardiografii provádíme od 1. 5. 2020 v Kardiologické ambulanci v Jaroměři pro pojišťovny VZP (111), ČPZP (205), OZP (207) a ZPMV (211).

Výkon je nutné předem objednat přímo u sestřiček v Jaroměři (722 190 777 nebo 491 427 920).

 

29/3/2020 – Výskyt nákazy se nevyhýbá ani broumovsku

 

Výskyt nákazy koronavirem se nevyhýbá ani broumovskému regionu

V přímém kontaktu s pozitivně testovanými byli i dva naši zaměstnanci. U obou proběhlo testování s negativním výsledkem, přesto zůstávají v karanténě, abychom minimalizovali riziko pro naše pacienty.

I během víkendu jsme pro občany Broumovska zajišťovali testování v Hradci Králové a v Trutnově. Testování patří k těm nejdůležitějším krokům pro mapování infekce a zabránění dalšímu nekontrolovanému šíření koronaviru.

Pokud jste byli v bližším kontaktu s pozitivně testovanou osobou na koronavirus, nebo máte vy nebo někdo z vašeho okolí příznaky (dnes postačuje pouze jeden z příznaků) koronavirové infekce, neprodleně kontaktujte svého praktického lékaře nebo hygienickou stanici. V případě nedostupnosti můžete kontaktovat i nás.

MUDr. Jiří Veselý (731 447 001)

Společně to zvládneme!!!

 

Ambulantní péče v době pandemie – naše postřehy a doporučení - MUDr. Alica Veselá

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci s výskytem pandemie onemocnění SARS-CoV-2 (COVID-19), s vyhlášením nouzového stavu dočasně pracujeme již od 16.03. v nouzovém režimu a minimalizujeme fyzický kontakt s pacienty.

Společnost EDUMED je privátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní služby jak v primární péči (praktické lékařství v Broumově a Náchodě), tak péči ve specializovaných oborech (diabetologie, kardiologie, interního a plicního lékařství v okrese Náchod).

Nemoc COVID-19 je přenosné infekční onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a jeho první případy výskytu v ČR byly oznámeny 01.03.2020. Vzhledem k tomu, že jde o vysoce infekční onemocnění, které se přenáší z člověka na člověka, bylo nutné zavést hygienická opatření, která omezí riziko šíření nákazy. Tato mimořádná opatření jsme zavedli hned po oznámení prvních případů a postupně jsme přistoupili k zavedení omezení provozu v našich ambulancích. Vzhledem k tomu, že pečujeme o komplikované chronicky nemocné pacienty například s cukrovkou, hypertenzí či plicními nemocemi, kteří jsou velmi ohrožení, snažili jsme minimalizovat náš kontakt s našimi pacienty a veškerou péči jsme přesunuli na nouzový režim. Všechny naše pacienty, kteří byli objednáni ke kontrolnímu vyšetření, telefonicky kontaktujeme, probereme s nimi aktuální potíže, předepíšeme již díky elektronické komunikaci bezkontaktně e-recept. V případě akutních potíží pacienta pozveme do naší ambulance za přísných hygienických podmínek. Před vstupem do čekárny se pacienta zeptáme na rizikový kontakt, změříme mu teplotu, vydezinfikujeme mu ruce a poskytneme případně roušku a rukavice. Pacienty objednáváme časově tak, aby se minimalizoval kontakt s jinými pacienty. Tato opatření jsme zavedli postupně od 09.03. na všech našich pracovištích. Za velmi důležité jsme pokládali, aby se začali chránit pacienti i ve veřejném prostoru, proto jsme spustili akci NOS ROUŠKU, která měla přispět k velmi rychlému nošení roušek. Díky akci se nám podařilo oslovit dobrovolníky i firmy, kteří nám pomohli ušít téměř 1 000 roušek, které jsme předali vedení města Broumov, domovu důchodců a sociálním službám, porodnici v Náchodě, dalším občanům a našim pacientům.

V této situaci, kdy už máme v našem nejbližším regionu pacienty nakažené koronavirem, považujeme za extrémně důležité, aby se lidé chovali velmi zodpovědně. Pokud se setkali s rizikovou osobou nebo mají podezření na onemocnění koronavirem, aby se neprodleně nahlásili telefonicky u svého praktického lékaře nebo na hygienickou stanici a zároveň striktně dodržovali doporučení vydaná ministerstvem zdravotnictví a krajskou hygienickou stanicí. V současné době považujeme pro zastavení šíření koronaviru za nejdůležitější provádění testů. Pro okres Náchod jsou k tomu určena zatím dvě odběrová místa (Trutnov a Hradec Králové).

Pokud tedy měl člověk rizikový kontakt nebo má některý z příznaků onemocnění koronavirem (teplota nebo suchý kašel nebo dušnost anebo méně časté příznaky jako jsou bolesti hlavy, rýma, ztráta čichu, bolesti svalů, únava) musí kontaktovat svého praktického lékaře, nahlásit mu příznaky, případně rizikový kontakt, a domluvit se s ním na dalším postupu. Praktický lékař při podezření na onemocnění koronavirem pouze odešle žádanku o odběr e-mailem, kde vypíše příznaky a telefonní číslo pacienta. Z odběrového místa z Hradce Králové nebo z Trutnova bude pacient kontaktován napřímo a bude mu sdělen den a čas odběru. Odběr probíhá tak, že pacient přijede k odběrovému místu, z auta nevystoupí, a po ověření totožnosti mu je odběr (výtěr z nosu nebo z krku) proveden personálem přímo ve speciálním stanu. Pokud pacienti nemají možnost přijet vlastním autem, mohou požádat svého lékaře odeslání mobilního odběrového týmu do místa jejich pobytu. O výsledku odběru je pacient informován do 24-48 hodin, po tuto dobu musí zůstat doma a chovat se jako v karanténě.

„Nebojte se testování, jen tak můžeme společně zastavit šíření nákazy a neohrozit naše rizikové skupiny, především seniory a chronicky nemocné pacienty,“ říká paní doktorka Veselá a dodává: „Je důležité, abyste při jakémkoli podezření (můžete splňovat pouze jeden z příznaků a nemusíte se ani potkat s rizikovým člověkem) nepodcenili situaci a nechali se otestovat. Jen tak se nejrychleji zabrání dalšímu šíření.

Nejde jenom o Vás, ale také o Vaše nejbližší!“ 

 

 

 

7/5/2020 – Denzitometrie – proč a co vás čeká

 

Denzitometrie

Denzitometrické vyšetření se používá ke stanovení hustoty kostní tkáně a k určení množství minerálů v kostech s použitím minimálního množství rentgenového záření pomocí analytického programu. Nejčastěji se využívá ke stanovení hustoty kostní tkáně při onemocnění osteoporózou. Denzitometrie je bezbolestné vyšetření, které pacienta nikterak nezatěžuje. Díky denzitometrickému vyšetření je lékař schopen odhadnout, jak velká jsou rizika zlomenin spojených s osteoporózou.

Denzitometrii provádíme v Kardiologické ambulanci v Jaroměři pro všechny zdravotní pojišťovny.

Výkon je nutné předem objednat přímo u sestřiček v Jaroměři (722 190 777 nebo 491 427 920). 

 

23/03/2020 - Nouzový režim v našich ambulancích

 

Nouzový režim v našich ambulancích

Vážení pacienti,

v souladu s vládou vyhlášeným nouzovým stavem a přijetím krizových opatření je na našich pracovištích minimalizován fyzický kontakt s pacienty.

Ambulance pracují v nouzovém režimu, konzultace ohledně léčby probíhají telefonicky.

Prosíme, nenavštěvujte naše ambulance bez předchozí telefonické domluvy.

V případě, že se potřebujete domluvit na dalším postupu léčby nebo předepsat léky, kontaktujte nás, prosím, kdykoliv v ordinačních hodinách na níže uvedených telefonních číslech.

 

Broumov

Diabetologická ambulance 491 413 238

Kardiologická ambulance 491 413 241

Plicní ambulance 491 413 241

Ambulance spánkové medicíny 491 413 241

 

Jaroměř

Kardiologická, diabetologická  491 427 920

a interní ambulance

 

Náchod

Kardiologická, diabetologická  491 421 724

a interní ambulance

 

Nové Město nad Metují

Interní ambulance 491 472 572

 

Červený Kostelec

Pacienti z Červeného Kostelce volejte, prosím, do ambulance Náchod

 

Děkujeme za pochopení a respektování nouzového režimu. Prosíme též o trpělivost, telefonní linky jsou často přetížené.

tým zaměstnanců EDUMED s.r.o.